Länkar

http://www.chalmers.se/ – Chalmers Tekniska Högskola
http://www.gu.se/ – Göteborgs Universitet
http://www.ait.gu.se/ – Institutionen för tillämpad informationsteknologi
http://idac.se/ – Gothenburg working group for Interaction design and Children
http://psy.gu.se/ – Psykologiska institutionen
http://www.primacura.se/ – Primacura
http://www.hovasskolan.se/ – Hovåsskolan