Kontakt

För att komma i kontakt med personerna i projektet, så besök oss gärna i Kuggen, Lindholmsplatsen 1, i Göteborg, eller skicka ett mail till:
Eva Eriksson: eva.eriksson[@]chalmers.se

Annonser