Uncategorized

Examensarbete

Nu under februari och under det närmaste halvåret har Touch AT! projektgruppen utökats med två personer. Som en del av sitt examensarbete på master-programmet Interaction Design & Technologies (http://ixdcth.se/) kommer studenterna Liza Arvidsson och Linda Persson att hjälpa till med att utvärdera applikationer. Liza och Linda kommer främst att vara aktiva i Lerum. Vi ser fram emot resultatet!

Annonser

Utveckling och utvärdering

Nu har vi kommit till en ny punkt i projektet, vidareutveckling och utvärdering. Vi har under en tid vidareutvecklat på en tidigare prototyp av en kontaktbok samt dagbok, med målet att stödja kommunikation mellan skola och hem. Denna kommer under våren att utvärderas i samarbete med skolor i Göteborg och Lerum.

Forskningsartikel accepterad för publikation!

Som en första del av projektet har vi gjort en genomgripande litteraturanalys av vilka designmetoder som används med barn i målgruppen. Utifrån dessa resultat har vi skrivit en forskningsartikel som nu blivit accepterad och kommer att presenteras av Peter Börjesson i juni i Boston (USA) under konferensen Interaction Design and Children – IDC’15 http://idc2015boston.org/ . Artikelns titel är:

”Designing Technology for and with Developmentally Diverse Children – A Systematic Literature Review”

Här följer en resumé av artikeln:

”This paper presents the results of a systematic literature review of research papers on the involvement of developmentally diverse children in design. The review shows that there is a growing tendency to include developmentally diverse children in the design process. Compared to other groups of developmentally diverse children, children with high-functioning autism between 8 and 12 years old are the ones that are most often actively involved in the design process. Other groups of children often have a more passive role, being observed, both in the requirements, design and evaluation phase. Working with mixed groups of children, either children with different disabilities, or typically developing children together with developmentally diverse children, also occurs more seldom. Compared to design with typically developing children, adults are involved more intensively in the design, either as users, proxies, experts and/or facilitators. Specific guidelines for how to prepare and perform design sessions with developmentally diverse children often emphasize the need for a coherence of activities, a clear structure in the sessions, verbal as well as textual explanations, and the active participation of caregivers, teachers and therapists. Based on these findings we give several suggestions for further research.”

Touch AT! Kick off 19 augusti

Idag samlades Touch AT! projektet och konsortiet för första gången till Kick off. Vi hade en informell presentation och genomgång av projektet, och pratade om framtida samarbeten och möjligheter. Vi som samlades där var:

  • Aldis Einarsdottir (Hovåsskolan)
  • Eva Eriksson (ITIT)
  • Ludwig Hallgrén (Hovåsskolan)
  • Maria Olsson (DART)
  • Olof Torgersson (ITIT)
  • Peter Börjesson (ITIT)
  • Tova Lidbeck (Primacura)
  • Wolmet Barendregt (ITIT)

Vi är så glada för att äntligen köra igång på allvar!