Författare: Olof

Licentiatsavhandling presenteras 26 april

Peter Börjesson presenterar sin licentiatsavhandling ”Designing for and with developmentally diverse children in the special education context” den 26 april.

Avhandlingen är ett resultat av Peters arbete inom Touch AT!-projektet. Presentationen äger rum kl 13 i Kuggen, Lindholmsplatsen 1, Chalmers Lindholmen.

Alla intresserade är varmt välkomna att delta.

 

Forskningsartikel accepterad för publikation

Artikeln ”Intermediate-Level Knowledge in Child-Computer Interaction: A Call for Action” har blivit accepterad till konferensen Interaction Design and Children, IDC’17, som hålls på Stanford University i slutet av juni. Artikeln diskuterar hur forskning inom området interaktionsdesign och barn kan utvecklas med hjälp s.k. Intermediate Knowledge.

Appar släppta på App Store

Touch AT! har nu släppt sina första appar på Apples App Store. Det handlar om TellMe Dagboken och Kontaktboken som finns fritt tillgängliga att ladda ner för alla som är intresserade.

TellMe är tänkt att stödja kommunikationen mellan barn, vårdnadshavare och lärare i särskolan och därmed bidra till social och emotionell utveckling. Systemet består av Dagboken där barnen kan dokumentera vad de gör i skolan med text och bild och Kontaktboken där vårdnadshavare och lärare kan läsa barnens inlägg och även kommunicera direkt med varandra om frågor som rör den dagliga verksamheten.

Dagboken kan hämtas här och Kontaktboken här.

För att använda apparna behövs också ett användarkonto. Detta kan fås genom att kontakta info [at] touch-at.se